Сілабус та робоча програма

Системи терморегулювання та термостабілізації

Силабус
Тітульний і програма

Теплосилове господарство

Силабус
Тітульний і програма
Проєкт робочої програми

Промислові печі

Силабус
Тітульний і програма
Проєкт робочої програми

Основи нафтогазової справи

Силабус
Робоча програма

Теорія тепломасообміну

Силабус
Робоча програма

Використання нових видів палива та альтернативні джерела енергії

Силабус
Робоча програма

Акумуляція енергії

Тепловологісні низькотемпературні процеси та установки

Термодинаміка, теплопередача і теплосилові установки

Силабус
Робоча програма

Тепломасообмінне обладнання нафтогазової галузі

Силабус
Робоча програма

Гідрогазодинаміка

Силабус
Тітульний
Робоча програма

Гідравліка

Силабус
Робоча програма

Фізична гідромеханіка та теплообмін у багатофазних потоках

Силабус
Тітульний
Робоча програма

Гідравлічні машини та мережі

Силабус
Тітульний
Робоча програма

Трубопровідний транспорт багатофазних систем

Силабус
Тітульний
Робоча програма

Теплофізичне конструювання теплообмінних апаратів на ЕОМ

Силабус
Тітульний
Робоча програма

Інфраструктура та режими експлуатації систем газонафтотранспорту

Силабус
Робоча програма

Трубопровідний транспорт нафти і нафтопродуктів

Силабус
Робоча програма

Системний аналіз енерго- і ресурсозберігаючих методів роботи трубопровідного транспорту

Силабус
Робоча програма

Проектування газонафтопроводів, насосних та компресорних станцій

Силабус
Робоча програма

Джерела енергії теплотехнології та вторинні ресурси

Силабус
Робоча програма 

Енергетичний комплекс промислових підприємств

Силабус
Робоча програма

Методи експериментальних досліджень та випробувань процесів і апаратів технологій

Робоча програма

Тепломасообмін 142

Силабус
Робоча програма

Тепломасообмін 144

Силабус
Робоча програма

Теплотехнічні комплекси та безвідходні системи

Робоча програма

Проектування і експлуатація газових мереж

Робоча програма

Спорудження, технічне обслуговування та ремонт газонафтопроводів і газонафтосховищ

Робоча програма

Основи автоматизації виробничих процесів

Силабус
Робоча програма

Опалення та вентиляція

Силабус
Робоча програма

Холодильне устаткування

Силабус
Робоча програма